Σχέδιο Εργασίας (Project)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ειδική Θεματολογία: Θέματα κοινωνικού (προβλήματα μαθητών, διαφορετικότητα, σχολικός εκφοβισμός, εθισμός στο Διαδίκτυο, ρατσισμός, μαθητικό άγχος, σχολική ζωή κ.α) και περιβαλλοντικού ( φαινόμενο θερμοκηπίου, μόλυνση ατμόσφαιρας ? περιβάλλοντος, Ζώα υπό απειλή ? εξαφάνιση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας ? πράσινη ανάπτυξη κ.α) χαρακτήρα με προσέγγιση ψηφιακών μέσων.

Διάρκεια Σχεδίου Εργασίας : 3 Μήνες (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος)

Ρόλος Εκπαιδευτικού: Oεκπαιδευτικός συντονίζει το έργο, επιβλέπει τις ομάδες, επιβλέπει για την τήρηση των κανόνων και την ομαλή έκβαση του σχεδίου εργασίας, επιλύει τις απορίες των μαθητών, παροτρύνει για φιλότιμη προσπάθεια και βοηθάει προτείνοντας λύσεις στα προβλήματα των μαθητών. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, εποπτικός και ενεργεί σαν «βοηθός» των μαθητών και σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει ή αλλοιώνει την προσωπική δουλειά ? ιδέες των μαθητών.

Εργασία σε ομάδες: Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4 ατόμων. Η επιλογή των ομάδων γίνεται αυθόρμητα από τους ίδιους τους μαθητές και είναι σταθερές και αμετάβλητες κατά την διάρκεια του Project. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν αντιπρόσωπο ? «αρχηγό» που θα συνομιλεί με τον εκπαιδευτικό προς επίλυση αποριών ? προβλημάτων.

Επιλογή Θέματος: από κάθε ομάδα αποκλειστικά χωρίς την παρέμβαση του εκπαιδευτικού μέσα από την παραπάνω δεξαμενή Ειδικής θεματολογίας. Μετά την ολοκλήρωση του Project(Σχολείο, Σπίτι Πολιτισμού κ.τ.λ) και θα γίνει απονομή Επαίνου στα παιδιά που συμμετείχαν.

Συμμετέχουν οι ΣΤ1 και ΣΤ2 του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου.

Παραδοτέα: Κάθε ομάδα θα επεξεργαστεί ένα θέμα επιλογής της με ενδελεχή τρόπο, συλλέγοντας πληροφορίες από το Διαδίκτυο, Σχολική Βιβλιοθήκη, Εξωτερικές Βιβλιοθήκες, έντυπα μέσα ? εφημερίδες ? περιοδικά (εξωσχολικά) και αφού συγκεντρώσει τις πληροφορίες θα τις παρουσιάσει μέσω προγράμματος παρουσιάσεων (Powerpoint), ταινίας (δημιουργία προτείνεται με moviemaker, photostory), Εννοιολογικού Χάρτη (Δημιουργία με Cmaptools). Hσυνολική πληροφορία με τα παραπάνω θα είναι συγκεντρωμένη σε μια διαδικτυακή Weeblyπλατφόρμα. Απαραίτητα κρίνεται η χρήση παραπομπών ? αναφορών για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα της παρεχόμενης πληροφορίας και τα πνευματικά δικαιώματα της πηγής από την οποία αντλήθηκε (π.χ βιβλίο, περιοδικό, διαδίκτυο κ.τ.λ). Στην περίπτωση χρήσης πληροφορίας από το διαδίκτυο θα πρέπει να γίνεται από αξιόπιστες πηγές π.χ Wikipediaμε χρήση υπερυσνδέσμου από τον οποίο αντλήθηκε.

Π.χ : http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1

Σχηματική Αναπαράσταση:

Example.weebly.com

ΑΡΧΙΚΗ

ΒΙΝΤΕΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρακάτω αναγράφονται τα Θέματα, emailτων ομάδων και τα passwordτων ιστοσελίδων τους (Weebly)

ΟΜΑΔΕΣ :          ΣΤ2

                             1η «ΦΙΛΙΑ»,

                              2η «ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ», 

                              3η «BULLYING», 

                              4η «Εθισμός στο Διαδίκτυο», 

      5η «Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας», 

      6η «Αγάπη»

ΣΤ1

                              1η «Νερό» 

                              2η «Βία», 

                              3η «Περιβάλλον», 

                              4η «Σώστε τα ζώα», 

                              5η « Διαφορετικότητα», 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ? υλοποίηση Στόχων

Οι μαθητές ανέπτυξαν μεταγνωστικές δεξιότητες, δηλαδή συνείδηση του πώςμαθαίνουν, πώς να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην ομάδα κλπ., καιτους δόθηκε η ευκαιρία σταδιακά να διαμορφώσουν αναστοχαστικούς μηχανισμούς με αποτέλεσμα την ολοένα μεγαλύτερη αυτονόμησή τους.

Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται και να λειτουργούν σε ομάδες κατανοώντας τις αδυναμίες και δυνατότητες των άλλων μελών.

Οι μαθητές έμαθαν να κάνουν ορθό προγραμματισμό του έργου τους και να επιμερίζουν την εργασία τους.

Οι μαθητές έμαθαν να αξιολογούν οι ίδιοι το έργο τους μέσα από την τελική αξιολόγηση αλλά και μέσα από την διαμορφωτική αξιολόγηση. Η δε τελευταία διενεργούνταν στην ουσία καθημερινά από τους μαθητές οι οποίοι επεξεργάζονταν τις καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα με βάση τις δικές τους εμπειρίες και εφαρμογή ερμηνεία των κοινών θεσμοθετημένων κανόνων.

Οι μαθητές έμαθαν να αναζητούν την γνώση μέσα από έγκυρες πηγές και να φιλτράρουν την ποιότητα ? πηγή της πληροφορίας.

                                                              

     Ο συντονιστής προγράμματος

                                                                        Κουτσονίκος Μιχαήλ

                                                            Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19

5o Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου                                             Απρίλιος 2015

Πρόσθετες πληροφορίες