Παράδοση βαθμολογίας Α΄ Τριμήνου 2016-17 - Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Η ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών για το Α' Τρίμηνο θα γίνει τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 στις 11:45π.μ..
Τα μαθήματα Πα σταματήσουν στις 11:45 και οι μαθητές θα αποχωρήσουν με ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.Ο Δ/ντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Πρόσθετες πληροφορίες