Τετάρτη 03/10/2018 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση δασκάλων - γονέων

5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Την Τετάρτη 03/10/2018 θα γίνει ενημερωτική συνάντηση δασκάλων - γονέων

για το σχολικό έτος 2018-19.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναπτύξουν το πλαίσιο εργασίας, τη μεθοδολογική τους προσέγγιση καθώς και χρήσιμες οδηγίες που θα βοηθήσουν στη συνεργασία χους με τους γονείς των μαθητών.

Οι συναντήσεις θα αρχίσουν στις:

17:00 για τις τάξεις Α' και Β', 18:00 για τις τάξεις Γ' και Δ' και 19:00 για τις τάξεις Ε' και ΣΤ',

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Πρόσθετες πληροφορίες