Τετάρτη 10-10-2018: Επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου

Aγαπητοί γονείς,

σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10-10-2018 και ώρα 10.00΄πμ  θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, στο Γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου μας, σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.10/ΦΜ/151306/Δ1/13-09-2017 που ορίζει ότι οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι/ες κατάθεσης στεφάνων επιλέγονται με κλήρωση. Ειδικά στις σχολικές μονάδες με λειτουργία τριών (3) ή περισσοτέρων τμημάτων στη ΣΤ΄ τάξη, σημαιοφόροι ορίζονται δύο (2) μαθητές της ΣΤ? τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.

Ο Διευθυντής

Πρόσθετες πληροφορίες