"Αποχαιρετώντας τους μαθητές της Στ' τάξης", Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, ώρα 7.30 μ.μ.

"Αποχαιρετώντας τους μαθητές της Στ' τάξης" Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, ώρα 7.30 μ.μ.

"Αποχαιρετώντας τους μαθητές της Στ' τάξης" Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, ώρα 7.30 μ.μ.

Πρόσθετες πληροφορίες