Ενημέρωση για τους μαθητές της Στ τάξης, που θα αποφοιτήσουν το 2019

Θέμα 1ο:  «Εγγραφές στην Α' Γυμνασίου για τα Μουσικά - Καλλιτεχνικά - Πειραματ«κά Γυμνάσια»

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι γονείς επιθυμείτε τα παιδιά σας να εγγραφούν στα Μουσικά - Καλλιτεχνικά Γυμνάσια, οι αιτήσεις θα γίνονται από 06.05.2019 έως 04.06.2019, ενώ για τα Πειραματικά Γυμνάσια από 27.05.2019 εως 04.06.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον Διευθυντή του σχολείου, στο τηλέφωνο 28310-29296.

Θέμα 2ο: «Διδασκαλία Β' Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο»

Σας γνωστοποιούμε ότι οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Στ΄ τάξης οι οποίοι για σοβαρούς λόγους επιθυμούν να επιλέξουν στο Γυμνάσιο διαφορετική ξένη γλώσσα από αυτήν που διδάχτηκαν στο Δημοτικό μπορούν κατ' εξαίρεση να υποβάλλουν στον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου, έως τις 07 /06 /2019 αιτιολογημένη γραπτή αίτηση, η οποία θα διαβιβαστεί από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.

Θέμα 3ο:  «Ατομικά Δελτία Υγείας μαθητών»

Σας γνωρίζουμε τέλος ότι οι γονείς των μαθητών της Στ' τάξης που θα φοιτήσουν το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γυμνάσιο, είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν Ατομικά Δελτία Υγείας στο Γυμνάσιο έως τον Σεπτέμβριο του 2019.

Πρόσθετες πληροφορίες