ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Με βάση την υπ?  αριθμό Φ.7/ΦΜ/35640/Δ1/ 10-3-2020 απόφαση, αναφορικά με την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων για την πρόοδο των τέκνων τους και την επίδοση βαθμολογίας β? τριμήνου (άρθρο 14, παρ.4, του Π.Δ. 79/17 ΦΕΚ 109Α?) στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπ/σης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για αποφυγή μαζικών συγκεντρώσεων/συναθροίσεων σε κλειστό χώρο, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, με συγχρωτισμό μαθητών/τριών, γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικού προσωπικού, σας ενημερώνουμε τα εξής:

α) Οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που φοιτούν στην Α? και Β΄ τάξη Δημοτικού δύνανται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τους διδάσκοντες, συγκεκριμένη ημέρα που θα σας ανακοινωθεί, προκειμένου να ενημερωθούν για την πρόοδο των τέκνων τους.

β) Αναφορικά με την επίδοση των ελέγχων για τους μαθητές/τριες που φοιτούν στη Γ?, Δ?, Ε? και ΣΤ΄ τάξη, ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας, με απόφασή του, θα προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να παραδοθούν οι έλεγχοι προόδου β΄ τριμήνου σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην τσάντα του κάθε μαθητή, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία γονέων & κηδεμόνων στο σχολείο, συγκεκριμένη ημέρα που θα σας ανακοινωθεί.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόσθετες πληροφορίες