Παράταση Προσωρινής Απαγόρευσης λειτουργίας έως και 31/05/20, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας

Παράταση Προσωρινής Απαγόρευσης λειτουργίας έως και 31/05/20 για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας και εξαιρέσεις από 25/5/2020

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ B 1699 ? 05.05.2020 (τ. Β?) το οποίο προβλέπει την ?Παράταση ισχύος της υπ? αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με την υπ? αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β ? 1293) όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών.

Πρόσθετες πληροφορίες