Εγγραφές μαθητών της Α? τάξης για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των παιδιών για την Α΄τάξη του Δημοτικού Σχολείου, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο, από την

Παρασκευή 15 Μαΐου έως και Παρασκευή 29 Μαΐου 2020. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται συμπληρώνοντας την ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2020-2021 και αποστολή αυτής στο εμαιλ του σχολείου ή με φυσική παρουσία καθημερινά 09.00- 11.00 και κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2831029296. Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, αποτελεί ευθύνη όλων η τήρηση των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και κατά συνέπεια την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων (χρήση μάσκας, φυσική απόσταση 2 μέτρων, γάντια).

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (αναζητείται από το σχολείο)
  2. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
  3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (λογαριασμός Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. ή μισθωτήριο συμβόλαιο οικίας)
  4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ  ΦΟΙΤΗΣΗΣ  ΣΕ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
  5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ (το κατεβάζετε εδώ Ατομικό Δελτίο ή δίνεται από το σχολείο)

Την αίτηση για το ολοήμερο μπορείτε να την κατεβάσετε απο εδώ Αίτηση για το ολοήμερο, και να μας στην αποστείλετε στο εμαιλ του σχολείου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις εκπρόθεσμες εγγραφές ή την καθυστέρηση εγγραφής ισχύουν όσα προβλέπονται παρ.7 και 8 αρθ 7 του Π.Δ.79/2017.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν. ΦΩΤΑΚΗ

Πρόσθετες πληροφορίες