Παράδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου 2014-15 - Ενημέρωση Γονέων και Κηδεμόνων

Αγαπητοί  Γονείς,

Η ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών 18/03/2014, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 11:30 στο χώρο του σχολείου μας για να ενημερωθείτε από τους εκπαιδευτικούς για την πρόοδο των παιδιών σας και να παραλάβετε τη βαθμολογία  β΄ Τριμήνου.

Τα μαθηματα θα σταματησουν στις 11.30.

   Η  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Πρόσθετες πληροφορίες