ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με τις με Α.Π. Φ3/533Γ1/561/16.6.1999/ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Α.Π. 139808/Δ1/31.08.2016/ΥΠ.Π.Ε.Θ. στους χώρους του σχολείου ΔΕΝ επιτρέπεται να παρευρίσκονται οποιαδήποτε ώρα γονείς ή ενδιαφερόμενοι πολίτες, για λόγους ασφάλειας των μαθητών και για λόγους παρεμπόδισης της άσκησης του εκπαιδευτικού έργου.

Ύστερα από τα παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά σας κατά την πρωινή προσέλευση τους μπορείτε να τα συνοδεύετε μέχρι την αυλόπορτα του Σχολείου χωρίς να εισέρχεστε εσείς οι ίδιοι στον εσωτερικό χώρο. Η πόρτα θα κλειδώνει στις 8:15.

Αποτελεί πράξη υπευθυνότητας η έγκαιρη προσέλευση. Αν όμως συντρέχει κάποιος σοβαρός, όχι όμως συχνά επαναλαμβανόμενος λόγος, μη έγκαιρης προσέλευσης τότε ενημερώνετε τον Διευθυντή και με την άδειά του ο μαθητής/τρια εισέρχεται στο σχολείο χωρίς εσάς και με τη συνοδεία εκπαιδευτικού. Η πόρτα θα παράμενα κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του πρωινού προγράμματος του σχολείου μέχρι τις 13:15 και από τις 13:25 μέχρι τις 16:00. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα η είσοδος στους σχολικούς χώρους θα σας επιτρέπεται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχετε προγραμματισμένη συνάντηση με εκπαιδευτικό ή τον Διευθυντή του Σχολείου. Οι γονείς απαγορεύεται να βρίσκονται τόσο στην αυλή όσο και μέσα στο κτίριο του σχολείου, πόσο δε μάλλον στις αίθουσες διδασκαλία;.

Για την αποχώρηση των μαθητών θα ισχύει ό,τι ίσχυε έως τώρα. Η αποχώρηση των μαθητών ολοκληρώνεται μέχρι τις 13:25. Οι μαθητές που παρακολουθούν το ολοήμερο πρόγραμμα παραμένουν στο σχολείο και μετά τις 13:15. Κανείς άλλος μαθητής δεν παραμένει στο σχολείο μετά τις 13.25.

Παρακαλούμε να φρονήσετε για την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των παιδιών σας.

Πρόσθετες πληροφορίες